Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania
Naše služby

Medzilaboratórne porovnávacie merania


Predmetom medzilaboratórnych porovnávacích meraní (MLPM) je vzájomné porovnanie výsledkov meraní vykonaných laboratóriom s výsledkami referenčného laboratória, ktoré je v danej oblasti uznávanou autoritou.
Cieľom MLPM je preukázanie spôsobilosti akreditovaných i neakreditovaných laboratórií, vrátane overenia nimi deklarovaných neistôt merania. MLPM je jednou z metód zabezpečenia odbornej úrovne metrologických laboratórií a nimi poskytovaných služieb. Úspešná účasť v medzilaboratórnom porovnávaní je jednou z podmienok získania akreditácie alebo autorizácie. SLM organizuje MLPM od roku 2001 a Odbor pre stratégiu a marketing, neskôr ako Odbor metrológie je akreditovaným organizátorom MLPM od roku 2004.
Programy medzilaboratórnych porovnávacích meraní sú organizované v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO/IEC 17043: 2010 Conformity assessment. General requirements for proficiency testing. Od roku 2011 prevzal organizovanie programov medzilaboratórnych porovnávacích meraní Odbor metrológie.

Osvedčenie o akreditácii SNAS č. T-001 vydané v roku 2015Prihláška na MLPMHlavné etapy organizovania MLPMPlán programov medzilaboratórnych porovnávacích meraní na rok 2017

Kontakt:

Slovenská legálna metrológia, n. o.
Odbor stratégie a marketingu

Hviezdoslavova 31
974 01 Banská Bystrica
Tel: 048 4719 151
Mobil: 0905 532 123
Email: svantner@slm.sk

Kontakt na koordinátora:

Slovenská legálna metrológia, n. o.
Odbor metrológie

Ing. Miloš Ujlaky
Zemplínska 46
046 11 Košice
tel.: 055 720 28 12
Fax: 055 676 50 31
mobil: 0905 452 359
e-mail: ujlaky@slm.sk
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE