Zákaznícka linka:

0850 111 332

Slovensky / English
Naše
služby
Overovanie meradiel
Kalibrácia meradiel
Skúšky meradiel
Certifikácia výrobkov
Dozimetrické služby
Organizovanie MLPM
Expertná činnosť
Cenník
služieb
Interaktívny cenník metrologických výkonov, v ktorom môžete hľadať podľa rôznych kritérií (druh zariadenia, odvetvie, fyzikálna veličina).
Legislatíva
v metrológii
Súvisiace zákony a predpisy
Druhy určených meradiel
DOKUMENTY Dokumenty na stiahnutiePrepočet
jednotiek
Portál o meracích jednotkách a prevodných vzťahoch medzi nimi.
Často kladené otázky Často kladené otázkyO nás Hlavné úlohy
Akreditované činnosti
Referencie
Kvalita a ocenenia
Účasť v MLPM
Verejné obstarávanie
Kontakt Riaditeľstvo
Pracovisko B. Bystrica
Pracovisko Žilina
Pracovisko Nitra
Pracovisko Bratislava
Pracovisko Košice
Zóna
pre klientov
Objednávky služieb.
Aktuálna databáza
Vašich meradiel.

EOS
DATAMETER
Registračný formulár
Dozimetrické
merania
Osobná dozimetria
Meranie, výpočet, a vyhodnocovanie dávok ionizujúceho žiarenia

Oznámenie o legislatívnej zmene

Dňa 1. marca 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 42/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Viac

Stretnutie WELMEC WG 8 pod záštitou SLM

V dňoch 8. a 9. júna 2016 Slovenská legálna metrológia, n.o. zorganizovala 22. zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC WG8.Pracovná skupina WG 8 v rámci svojej činnosti zabezpečuje...

Viac

Fórum metrológov aj s účasťou SLM

Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou ÚNMS SR zorganizovala v predchádzajúcich dňoch v poradí už 46. ročník Fóra metrológov.  Hlavným cieľom konferencie bolo, rovnako ako...

Viac
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE