Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania
O nás

Verejné obstarávanie


Zverejnenie informácií v zmysle zákona č. 26/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Súhrnná správa o zákazkách z nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 Eur v zmysle § 102.

P.č.

Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky

Hodnota zákazky

1

FALUMA s.r.o., Bacúrov 83, 962 61  BacúrovPočítač na spracovanie výsledkov zo scannerov

1071,55 €

2

ABBAS, a.s.
Edisonova 5
612 00  Brno
Kamera, objektívy, šošovky

3410 €

3

S.D.A. s.r.o.,
Jána Bottu 4,
974 01  Banská Bystrica
Priemyselný počítač

1692 €

4

STAF Automation, s.r.o.
Kostiviarska 4944/5
974 01  Banská Bystrica
Guľové kohúty s jednočinným pneupohonom

2465,22 €

5

S.D.A. s.r.o.,
Jána Bottu 4,
974 01  Banská Bystrica
Nerezový držiak 19

1020 €

6

STAF Automation, s.r.o.,
Kostiviarska 4944/5,
974 01  Banská Bystrica
Ventilový ostrov H individuálny Fieldbus

1193,69 €

7

Kolesár Štefan,
Bottovo 80,
980 41  Dubovec
Odm. etalónové nádoby s príslušenstvom

4049 €

8

Kolesár Štefan,
Bottovo 80,
980 41  Dubovec
Testovanie a overenie vývoja meracieho systému na kalibr. a overenie výdajných stojanov PHM

7021 €

9

K W D s.r.o.,
Hronská 1,
960 01  Zvolen
Upgrade softwéru SolidWorks Premium 2014

1620 €

10

K W D s.r.o., 
Hronská 1,
960 01  Zvolen
Kontrolné výpočty nádrží

3200 €

11

GEOTECH Bratislava s.r.o.,
Černyševského 26,
851 01  Bratislava
Softvér Infinity pre spracovanie dát z meraní so stanicou Leica

2250 €

12

KVANT, spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 BratislavaDataviewer pre zobrazovanie údajov.

1576,64 €

13

Inf-IT, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, 821 04 Notebook a statív.

1290,- €

14

NMS, s.r.o., Hviezdoslavova 13, 821 06 BratislavaSW pre spracovanie optických údajov a kamier.

2300,- €

15

NMS, s.r.o., Hviezdoslavova 13, 821 06 BratislavaSpracovanie aplikácie meracieho systému.

2280,- €

16

NMS, s.r.o., Hviezdoslavova 13, 821 06 BratislavaNávrh algoritmu pre spojenie existujúcej databázy.

1050,- €

17

NMS, s.r.o., Hviezdoslavova 13, 821 06 BratislavaSkúšky SW aplikácie.

1793,- €

18

TRANSCOM TECHNIK, spl. s r.o., Bojnická 18, 831 01 BratislavaPrenájom hladinomera Proservo NMS5 Endress.

6600,- €

19

Certimark, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45023310Spracovanie bilancie neistôt pre merania na nádržiach

1463,- €

20

Štefan Kolesár, Bottovo 80, 980 41 Dubovec, IČO 0010904204Čerpadlo AG 500 s príslušenstvom

1698,- €

21

CEIT, a.s., Univerzitaná 841/36, 010 08 Žilina, IČO: 0044964676Scanovanie veľkokapacitnej nádrže na uhľovodíkové palivo

2500,- €

© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE