Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania
O nás

Akreditované činnosti

Kalibrácia meradiel

Spôsobilosť SLM vykonávať kalibráciu meradiel nestranne a dôveryhodne bola potvrdená akreditáciou jej metrologických pracovísk Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 už od roku 2002. Po reakreditácii metrologických pracovísk SNAS túto spôsobilosť potvrdzuje platné osvedčenia o akreditácii:

Skúšania meradiel

Spôsobilosť SLM vykonávať skúšanie meradiel nestranne a dôveryhodne bola potvrdená akreditáciou jej metrologických pracovísk Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025: 2005 v roku 2008. Po reakreditácii metrologických pracovísk SNAS túto spôsobilosť potvrdzuje platné osvedčenia o akreditácii:

Organizácia MLPM

Organizátor mezilaboratórnych porovnávacích meraní (MLPM) úspešne absolvoval reakreditáciu a preukázal súlad s požiadavkami medzinárodnej normy ISO/IEC 17043: 2010 Conformity assessment. General requirements for proficiency testing.

© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE