Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania
O nás

Publikačná činnosť


Metrológia v skratke

Príručka prináša charakteristiku vedeckej, priemyselnej a legálnej metrológie. Opisuje technické odbory metrológie a meracie jednotky. Uvádza medzinárodnú metrologickú infraštruktúru, vrátane regionálnych metrologických organizácií, taktiež aj zoznam metrologických pojmov z medzinárodne uznaných noriem.

Rozhovory o metrológii

...alebo ako z lakťa meter vyrástol. Zaujímavo spracovaná kniha formou rozhovoru medzi seniorom a juniorom ponúka historický pohľad na vývoj metrológie od čias dávno minulých až do dnešných dní. Publikáciu dotvárajú dobové fotografie a dokumenty a tiež mnoho odkazov na zaujímavosti z metrologického sveta.

Metrológia pri uplatňovaní zásad HACCP

Rady obsiahnuté v tejto príručke sú zamerané na všetkých, ktorých sa týka spracovávanie a zaobchádzanie s hlbokozmrazenými a mrazenými potravinami, vrátane ovocia, zeleniny, rýb, mäsa, hydiny a výrobkov z nich. Rady sa zameriavajú hlavne na spracovávanie a zaobchádzanie s týmito potravinami pri ich výrobe, skladovaní, preprave, distribúcii a kontrole tak, aby sa dosiahla ich bezpečnosť a kvalita na požadovanej úrovni pri uplatnení zásad HACCP.

Meranie a správna lekárska prax

V tejto príručke nájdu cenné rady všetci, ktorí sa pohybujú v oblasti prípravy, kontroly, uchovávania a výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok tak, aby sa dosiahla a zachovala ich bezpečnosť a kvalita na požadovanej úrovni a v súlade so zásadami správnej výrobnej a lekárenskej praxe.

Metrológia v autoservisoch

Táto publikácia prináša odporúčania všetkým autoservisom, ktoré majú zavedené servisné štandardy a ich záujmom je eliminovať stratu kvality poskytovaných služieb použitím nevhodného skúšobného a meracieho náradia, vrátane meradiel.

Zákon o metrológii č. 142/2000 Z.z.

Obsahom príručky je výklad a odborný komentár jednotlivých ustanovení Zákona o metrológii.

Zákon č. 264/1999 Z.z.

Obsahom príručky je výklad Zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj s odborným komentárom jednotlivých zákonných ustanovení.

© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE