Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania
O nás

Kvalita a ocenenia


SLM vykonáva svoju činnosť v súlade s Politikou kvality.
Systém manažérstva kvality SLM je zameraný na maximálne uspokojovanie požiadaviek a potrieb zákazníkov. Po prvýkrát bol systém manažérstva kvality certifikovaný v roku 2001 certifikačným orgánom CE QUALITE SLOVAKIA podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2000.
Opätovne potvrdený bol systém v roku 2004 a to francúzskym certifikačným orgánom AFAQ, v roku 2007 slovenským akreditovaným certifikačným orgánom CERTICOM a v roku 2011 splnením náročných medzinárodných požiadaviek siete IQNet belgickým certifikačným orgánom AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL Ltd. V súčasnosti je systém manažérstva kvality opätovne potvrdený belgickým certifikačným orgánom AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL Ltd.
Kvalita metrologickej kontroly meradiel vykonávanej Slovenskou legálnou metrológiou, n. o. bola v júni 2006 ocenená aj Nadáciou Slovak Gold a bol jej udelený prestížny Certifikát a Zlatá medaila Slovak Gold. V histórii Nadácie Slovak Gold ide o prvé ocenenie udelené v oblasti poskytovania metrologických služieb. V roku 2009 Prezídium Nadácie Slovak Gold rozhodlo o predĺžení platnosti certifikátu Slovak Gold, ktorý bol 25.5.2006 udelený službe Metrologická kontrola meradiel, na dobu ďalších 18 mesiacov.
Slovenská legálna metrológia, n. o. získala v novembri roku 2007 ocenenie Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v kategórii A2 (veľké organizácie poskytujúce služby s počtom nad 50 zamestnancov), ktoré predstavuje najväčšie ocenenie, ktoré môže organizácia získať v oblasti manažérskych systémov kvality. Súťaž o získanie Národnej ceny SR za kvalitu vychádza z aplikácie modelu výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality, ktorý sa používa v súťaži Európska cena za kvalitu.
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE