Slovensky / English

Zákaznícka linka:

0850 111 332

Legislatíva v metrológii

Prehľad medzinárodných odporúčaní, dokumentov, pokynov, slovníkov a iných materiálov publikovaných OIML


Originály OIML dokumentov v anglickom jazyku vo formáte pdf je možné získať na internetovej stránke www.oiml.org.


Preklad normatívnych dokumentov OIML vo formáte pdf je možné získať na internetovej stránke www.unms.sk/?dokumenty-oiml.