Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania

Novinky

Oznámenie o legislatívnej zmene


Dňa 1. marca 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 42/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Týmto zákonom boli okrem iných ustanovení významne zmenené aj ustanovania § 16 – Prvotné overenie  a § 17 – Následné overenie. Z toho dôvodu SLM nemôže splniť účel  zmlúv uzatvorených s registrovanými osobami na zabezpečenia overenia určených meradiel po vykonanej oprave a preto sa tieto od 1. marca 2017 stávajú neplatnými.


Návrat na novinky
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE