Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania

Novinky

Stretnutie WELMEC WG 8 pod záštitou SLM


Stretnutie WELMEC WG 8 pod záštitou SLMV dňoch 8. a 9. júna 2016 Slovenská legálna metrológia, n.o. zorganizovala 22. zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC WG8.
Pracovná skupina WG 8 v rámci svojej činnosti zabezpečuje tvorbu príručiek WELMEC a odporúčaní v oblasti všeobecnej aplikácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu, v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky (smernica MID) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (smernica NAWID).

Stretnutie sa uskutočnilo v bratislavskom hoteli Crowne Plaza pod vedením predsedkyne skupiny Corrine Lagauterie (Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique) za účasti 32 zástupcov metrologických organizácií väčšiny európskych krajín.

Účastníci sa na zasadnutí venovali prevažne týmto témam:

- požiadavky vyplývajúce z nových smerníc MID a NAWI, akou je napr. povinnosť výrobcu uviesť na meradlo kontaktnú adresu, na ktorej ho možno zastihnúť
- povinnosť výrobcu v rámci modulu B predložiť technickú dokumentáciu, ktorá zahŕňa aj primeranú analýzu a posúdenie rizika a pod.
- možnosť doplnenia požiadaviek pre materializované dĺžkové miery (MI – 008) do prílohy č. 10, kap. 1. smernice MID
- problematika označovania meradiel, v prípade keď sa na meradlo aplikuje viacero európskych smerníc
- modifikácia a úprava  meradiel v používaní
- aktualizácia už existujúcich príručiek WELMEC na požiadavky nových smerníc MID a NAWI  
 


Návrat na novinky
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE