Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania

Novinky

Pravidlá overenia váh po oprave


Pravidlá overenia váh po oprave Vážení zákazníci, touto formou by sme Vás radi informovali o pravidlách overovania váh po oprave.

V zmysle Metodického usmernenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 2016/900/001860/00630
opravár zabezpečí po vykonanej oprave určeného meradla jeho prvotné overenie tým, že vykonávateľovi overenia /SLM/ doručí vyplnenú písomnú objednávku vystavenú používateľom určeného meradla.

Pravidlá overenia váh po oprave

Ak je váha pokazená a vyžaduje opravu, zákazník si ju môže objednať u opravcu váh (registrovanej osoby), ktorý ju opraví a nastaví vlastným etalónovým závažím.
Opravca váh výkon opravy fakturuje používateľovi meradla.

SLM etalónovými závažiami nadviazanými na národný etalón SR vykonáva overenie ("ciachovanie") Vašich váh.
SLM výkon overenia fakturuje používateľovi meradla.
http://www.slm.sk/?cennik_pristroje_vahy+s+neautomatickou+cinnostou.html


SLM:
- nepotrebuje asistenciu opravcu pri overení (opravca váhu už nastavil po oprave!)
- dopravné neúčtuje!
- dohodne termín realizácie priamo s Vami.


Návrat na novinky
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE