Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania

Novinky

Stretnutie Welmec WG2 pod záštitou SLM


Stretnutie Welmec WG2 pod záštitou SLMV dňoch 7. a 8. októbra 2015 sa Slovenská legálna metrológia, n.o. zhostila zorganizovania v poradí už 37. stretnutia pracovnej skupiny Welmec WG2, organizácie zabezpečujúcej tvorbu odporúčaní v oblasti všeobecnej aplikácie smernice NAWI. Stretnutie prebehlo v bratislavskom hoteli Crowne Plaza, pod vedením predsedu skupiny Paula Dixona (National Measurement and Regulation Office), za účasti 42 zástupcov metrologických organizácií väčšiny európskych krajín.

Účastníci sa na zasadnutí zamerali na otázky týkajúce sa prevažne nasledovných tém: 
  • vývoj nového systému tvorby príručiek pracovnej skupiny WG 2 so zameraním sa na rozdelenie interpretácie základných požiadaviek smernice NAWID a MID pre váhy s automatickou činnosťou (AWI) a  prístroje na meranie viacerých rozmerov (multi-dimensional measuring Instruments) do základnej príručky Welmec 2  a technických požiadaviek váh s neautomatickou činnosťou do jednotlivých technických príručiek vydaných WG2,
  • návrhy pripravovaných technických príručiek WG 2 týkajúcich sa technickej implementácie modulárneho prístupu, technických požiadaviek pre snímače zaťaženia, indikátorov a systémov POS,
  • nové označovanie zhody na váhach s neautomatickou činnosťou podľa Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu,
  • požiadavky na váhy s neautomatickou činnosťou so zameraním sa na váhy triedy presnosti I, kompatibilitu modulov, tlač pod Min. a pod.
  • aktualizácia pracovného programu WG2
 


Návrat na novinky
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE