Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania

Novinky

Návšteva Stephena Patoraya


Návšteva Stephena Patoraya V dňoch 6. až 13. septembra 2015 poctil SLM svojou návštevou riaditeľ organizácie BIML, Stephen Patoray s manželkou. Ten stojí na čele sekretariátu a riaditeľstva OIML- Medzinárodnej organizácie legálnej metrológie, sídliacej v Paríži, už piaty rok.

Návšteva sa zahájila v Bratislave, kde okrem absolvovanej prehliadky pracoviska SLM a jeho laboratórií prijali pozvanie aj od predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozefa Mihoka, PhD. Krátkeho stretnutia sa, okrem iných, zúčastnil aj riaditeľ odboru metrológie ÚNMS Ing. Zbyněk Schreier, CSc. a spoločne prebrali témy harmonizácie technických požiadaviek na meradlá, certifikačný systém OIML či vedenie sekretariátu TC4, za ktorý zodpovedá Slovenská republika a na jeho výkon dohliada práve SLM. Návšteva pokračovala Banskou Bystricou a riaditeľstvom SLM, kde pri tejto príležitosti odprezentoval Ing. Jaromír Markovič PhD., generálny riaditeľ, úlohy a význam SLM v metrologickej infraštuktúre Slovenskej republiky. 

Ich návšteva však nemala len pracovný charakter a pobyt na Slovensku využili aj na spoznávanie kultúrnych, historických či prírodných krás. Podľa ich vlastných slov v nich Slovensko zanechalo hlboké dojmy a preto veríme, že v blízkej budúcnosti budeme mať opäť tú česť privítať u nás túto významnú osobnosť z oblasti metrológie. 


Návrat na novinky
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE