Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania

Novinky

Nové laboratórium viskozimetrie


Nové laboratórium viskozimetrieViskozita je odvodená fyzikálna velčina, ktorá popisuje vnútorné trenie kvapalín pri ich pohybe.

Nové laboratórium viskozimetrie na pobočke SLM v Banskej Bystrici poskytuje nasledovné služby:
-       Kalibrácia viskozimetrov typu Ubbelohde - priamou porovnávacou metódou;
-       Kalibrácia viskozimetrov typu Ubbelohde - metódou etalónových referenčných         kvapalín;
-       Meranie dynamickej viskozity kvapalín a to pre prevádzkové a kalibračné účely;
-       Meranie kinematickej viskozity kvapalín a to pre prevádzkové a kalibračné účely.

Uvedené služby poskytuje v zmysle európsky technických noriem, Odporúčaní OIML a technických metrologických predpisov.

Ceny jednotlivých služieb laboratória nájdete na našej webovej stránke http://www.slm.sk/?cennik_veliciny_viskozita.html.


Návrat na novinky
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE